Magsjuka – kräkning eller diarré

Du kan få magsjuka, alltså kräkningar och/eller diarréer, av många olika anledningar. Magsjuka kan smittas både via virus och bakterier. Den vanligaste behandlingen är att få i sig mycket vatten, eller vätskeersättning. Detta är extra viktigt om ett barn är magsjukt.

Olika sorters magsjuka

Det finns många olika typer av magsjuka och kan orsakas av både virus och bakterier. Vinterkräksjuka orsakas av virus och magsjuka orsakas av bakterierna campylobacter.

Gemensamt för alla magsjukor är att man får kräkningar eller diarréer. Har du riktig otur kan du få både kräkningar och diarré vid magsjuka. Oftast blir du smittad via förorenad mat och dryck. Eller av någon i din omgivning.

Magsjukor smittar väldigt lätt mellan människor vilket kan leda till att hela familjer, arbetsplatser eller förskolegrupper blir sjuka.

Symptomen kommer snabbt och går oftast över inom ett par dagar.

Magsjuka

Gemensamt för alla magsjukor är att man får kräkningar eller diarréer.

Behandling

En magsjuka är för de flesta som drabbas helt ofarlig. Du kan känna dig väldigt sjuk och svag när du har fått en magsjuka men oftast räcker det med att vila och dricka mycket vätska och/eller vätskeersättning eftersom du förlorar mycket vätska om du har kraftiga kräkningar och/eller diarréer.

Har du nedsatt immunförsvar kan magsjuka vara mer allvarligt. De som tillhör den gruppen är små barn, äldre och de som lider av mer allvarliga sjukdomar. Barn är också väldigt känsliga för vätskeförlust och uttorkning.

Har ditt barn magsjuka bör du se till att hen får i sig så mycket vätska som möjligt genom att muta med glass, saft och liknande. Kräks barnet upp vätskan direkt så får du ge lite vätska i taget, kontinuerligt.

Sök vård om:
  • Du känner dig väldigt trött och orkeslös, har blod i avföringen, har hög feber eller svåra magsmärtor.
  • Om ditt barn är onormalt trött, lättirriterade, törstiga och kissar mindre.

Detta kan orsaka magsjuka

Magsjuka kan bero på att du har fått i dig bakterier via livsmedel eller att du har drabbats av ett virus.

En vanlig virusmagsjuka som drabbar Sverige varje år är vinterkräksjukan. Den är oerhört smittsam vilket ofta leder till att stora delar av befolkningen drabbas.

Magsjuka som orsakas av bakterier är exempelvis turistdiarré och klassisk matförgiftning.

Antibiotika ökar risken

Om kroppens försvar på något sätt rubbas eller störs så ökar risken att drabbas av virus och bakterier så som magsjuka.

Ditt immunförsvar sänkts exempelvis när du äter antibiotika. Tarmens egen bakterieflora blir då störd vilket gör att du bli mer mottaglig för bakterier som din tarm inte är van vid.

Andra läste också: