Turistdiarré

Turistdiarré är inte en specifik sjukdom utan svarar för alla typer av magbesvär som kan uppstå på resande fot. Vanligast är att du får besvär när du reser i länder med dålig vatten- och avloppsrening.


Turistdiarré av vatten

Förorenat vatten kan ge turistdiarré

Turistdiarré – via vatten och dålig mat

Turistdiarré är en typ av magsjuka som sprids via vatten och tillagad mat såsom råa skaldjur, kallskuret eller vatten, men även dåligt tillagad mat. Tyvärr finns det inget bra sätt för att undvika att bli smittad.

Det tar mellan 12-48 timmar innan du blir sjuk från det att du har blivit smittad. Man brukar då vara sjuk i tre till fyra dagar.

Symptom

Symptomen för turistdiarré är:

  • Diarré
  • Feber
  • Magknip
  • Illamående
  • Kräkningar

Behandling

Som med vilken magsjuka som helst är det viktigt att ersätta den vätska du blir av med för att undvika att drabbas av vätskebrist. Vatten, te och vätskeersättning med salt är bra ersättningar som kan intas i små mängder åt gången.

Mindre och riktigt små barn är extra känsliga för att förlora vätska, vuxna klarar detta mycket bättre. Det är därför viktigt att ge barn ersättning redan från början för att på så vis kunna försäkra sig om att barnet inte drabbas av vätskebrist.

Vuxna och barn över tolv år kan ta receptfria läkemedel för att minska diarréerna, vilket kan påskynda tillfrisknandet.

I vissa fall kan man ha blivit så pass sjuk att kroppen inte på något sätt kunnat behålla vätska. Man kan då behöva åka in till sjukhuset för att få hjälp med att återställa vätskebalansen.

Sök vård om

I de allra flesta fall behöver du inte söka vård om du har fått turistdiarré. Men om du har mycket besvärliga magsmärtor eller om du kräks okontrollerat i mer än ett dygn bör du söka vård.

Om du tror att ett litet barn fått magsjuka i form av turistdiarré ska du aldrig tveka på att söka vård.

Varningssignaler på när det är viktigt att komma till sjukhus är om du känner dig väldigt trött och svag, har blod i avföringen eller mycket hög feber och frossa.

Det kan även vara en god idé att kontakta den svenska sjukvårdsrådgivningen om du befinner dig på resande fot, de kan då snabbt ge råd om du borde söka vård eller inte.

Kolera-vaccin hjälper inte

Tidigare ansåg man att samma vaccin som man tar mot kolera skulle ha en verkan på turistdiarré.

En granskning gjord för några år sedan av europeiska läkemedelsmyndigheten visade att de studier man tidigare tagit fram hade för otillräcklig grund för att vaccinet ska kunna ges mot turistdiarré. Därför beslöt man sig för att enbart godkänna vaccinet mot kolera.