Vinterkräksjukan

Varje år kring vintertid drabbas många människor av kräksjuka. Det är en mycket smittsam virussjukdom. Det är noroviruset eller sapoviruset som orsakar vinterkräksjukan. Symptomen ser likadana ut.


Vinterkräksjukan

Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten efter varje toalettbesök och inför varje måltid för att undvika smitta.

Vinterkräksjukan – vad är det?

Vinterkräksjukan är ett virus som smittar väldigt lätt. Antingen är det noroviruset eller sapoviruset som orsakar vinterkräksjukan.

Vinterkräksjukan har fått sitt namn av att de flesta insjuknar mellan januari och mars. Men vinterkräksjukan kan förekomma året runt.

Insjuknandet består av hastiga kräkningar och diarréer.

Symptom

Skillnaden mellan vanliga magsjukdomar och vinterkräksjukan är att man i vinterkräksjukan insjuknar väldigt hastigt och plötsligt.

Första symptomen på vinterkräksjukan är just kräkningar, häftiga diarréer och magont. Det är vanligast att du är sjuk i ett till tre dygn och under tiden kan du också drabbas av feber, huvudvärk och muskelvärk. Ungefär som influensa.

Inkubationstid

Inkubationstiden på vinterkräksjukan är ett till två dygn. Har du blivit smittad är det viktigt att stanna hemma från skolan, förskola eller jobbet i ungefär två dagar efter att du känner dig symptomfri.

Så smittar vinterkräksjukan

 • Genom direkt eller indirekt kontakt med smittade personer
 • Genom närkontakt med kräkningar
 • Genom mat som hanterats av smittade personer

Undvik smitta genom att:

 • Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten efter varje toalettbesök och inför vare måltid
 • Använd flytande tvål och pappershanddukar på offentliga platser
 • Undvik bufféer
 • Besök inte smittade personer

Undvik att smitta andra genom att:

 • Noggrann och frekvent handhygien
 • Laga inte mat när du är sjuk
 • Noggrann personlig hygien
 • Undvik offentliga platser när du är sjuk
 • Stanna hemma minst två symptomfria dagar efter sjukdom

Immunitet mot sjukdomen

Det sägs att cirka 30 procent av befolkningen har ett ärftligt skydd mot viruset och därför aldrig kan bli smittad av kräksjukan. Däremot har nya studier visat att viruset som orsakar vinterkräksjukan hela tiden muterar, vilket gör att de som trott sig ha ett ärftligt skydd kan drabbas av det muterade viruset och bli sjuka.

Läs mer om vinterkräksjukan här.