Kolera

Kolera en tarminfektion som orsakas av bakterien Vibrio Cholerae som smittar genom orent vatten och mat. Symptomen är mycket kraftiga och vattniga diarréer. Tillståndet kan i värsta fall vara livshotande om du förlorar alltför mycket vätska under kort tid. Vistas du i drabbade områden i en längre tid är koleravaccinet alltid rekommenderat.


Kolera – finns bara i vissa länder

KoleraKolera är en sjukdom som har orsakat epidemier världen över, främst under 1800-talet. Bara i Sverige dog tusentals människor.

Numera finns sjukdomen bara kvar i länder med dålig hygienhållning och där avloppsvatten kan komma i kontakt med mat och dricksvatten. I Afrika och Asien är sjukdomen fortfarande utbredd och epidemier bryter ut med jämna mellanrum.

Något som främjar smittspridningen är naturkatastrofer som kan göra att de sanitära förhållandena blir sämre.

Symptom

Kolera kan både vara allvarlig och mindre allvarlig. Ungefär 75 procent av de drabbade får inga symptom alls trots att de är smittbärare.

Drabbas du av den mer allvarliga koleran får du så pass kraftiga diarréer att du kan du förlora upp till 20 liter vätska per dygn – vilket kan leda till mycket snabb uttorkning och vätskebrist. Kräkningar är mindre vanliga när man drabbats av kolera.

Förebygga med vattenreningsystem

För att kunna förebygga kolera är det ytterst viktigt med bra vattenreningssystem eftersom att det är det förorenade vattnet som sprider smittan.

Undvik smittan

Det bästa sättet att undvika smitta är att vara mycket noga med vad du äter och dricker eftersom att livsmedel är smittspridningskällan.

Några vanliga livsmedel som sprider kolera är rå fisk, skaldjur eller frukt och grönsaker som sköljts i orenat smittat vatten. Inkubationstiden från smitta till att man blir sjuk är en till tre dagar.

Vaccination

Idag finns det bra vaccin mot kolera och om du planerar längre resor till områden där sjukdomen finns rekommenderas man att ta vaccin, trots att risken för att svenska turister drabbas är mycket liten.

Vaccinet tas vid två tillfällen. Den första dosen ska tas minst tre veckor innan avresa och den andra dosen en till sex veckor efter.

Eftersom att kroppen kan reagera på vaccinet och man kan bli lite dålig i magen rekommenderas man att ta vaccinet i god tid innan resan.

Skyddet räcker minst i sex månader och det är viktigt att tänka på att om man planerar att resa igen och det har gått mer än två år måste vaccinet tas på nytt. Läs mer om vaccinationer mot kolera …

Behandling

Om du misstänker att du har blivit smittad med kolera får du åka till vårdcentralen och lämna ett avföringsprov.

Kolera behandlas, som de allra flesta magsjukor, med vätskeersättning för att eliminera risken för vätskebrist. Sätts denna behandling tidigt är dödligheten nästan obefintlig.

Har du blivit mycket uttorkad får du ibland få dropp och antibiotika för att bli frisk snabbare.