Översvämningar ger risk för magsjuka

I samband med stora skyfall läcker avloppsvattnet ut och förorenar dricksvattnet. Detta gör att fler drabbas av magsjuka.


Översvämningar ger risk för magsjukaVi får fler och fler översvämningar och stora regn. Detta orsakar, förutom viss förödelse, att avloppsvattnet läcker ut och förorenar dricksvattnet. Vilket leder till att risken för magsjuka ökar rejält efter en översvämning. Detta rapportera Tv4.

Enligt Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, ökar antalet magsjukefall med 15-20 procent fem till sex dagar efter stora regn.