När ditt barn har fått magsjuka

Magsjuka barn ska stanna hemma från förskolan/skolan. Det är viktigt att du ser till att ditt barn inte drabbas av vätskebrist då barn är väldigt känsliga för detta. Misstänker du att ditt barn har vätskebrist ska du omedelbart kontakta sjukvården.


Magsjuka barn

Symptom för magsjuka barn

Barn som är magsjuka får ofta diarré, kräkningar, magont och feber. Kräkningarna brukar sluta efter ett dygn men diarréerna kan fortsätta uppåt en vecka.

Barn är känsliga för vätskebrist

Barn är väldigt känsliga för vätskeförlust och uttorkning. Vuxna klarar detta mycket bättre.

Har ditt barn magsjuka bör du därför se till att barnet får i sig så mycket vätska som möjligt genom att muta med glass, saft och liknande. Du kan också ge ditt barn vätskeersättning för att försäkra dig om att barnet inte kommer att drabbas av vätskebrist.

Om barnet kräks upp vätskan

Om ditt barn kräks upp all vätska direkt så ska du ge vätska lite i taget, kontinuerligt. Ge gärna vätskeersättning, ungefär två teskedar var femte minut.

Sök vård om

Om ditt barn är lättirriterat, onormalt trött, kissar mindre och är törstigt ska du söka vård. Då kan det nämligen ha drabbats av vätskebrist.

Sök också vård om det finns blod i avföringen eller om barnet har lös avföring i mer än två veckor.

Om barnet har varit utomlands kan det vara bra att söka vård för att se om barnet är smittat av en bakterie så som exempelvis salmonella.

Hemma från förskolan

Om ditt barn har diarré eller kräks måste det vara hemma från förskolan. Detta för att inte smitta andra men också för att få tillbaka sina krafter. Två dagar efter sista kräkningen eller sista diarrén kan barnet gå till förskolan igen.