Bakteriedödande protein ger hopp för miljarder med magproblem

Amerikanska och kinesiska forskare har utvecklat ett protein som dödar magbakterien helicobacter pylori medan de övriga, goda bakterier lämnas intakta. Det nya proteinet är endast aktiv i magens sura miljö, där helicobacter pylori finns, och ger nytt hopp för miljarder av människor som infekteras med bakterien som kan orsaka magsår.


Det nya proteinet dödar bakterien genom att sticka hål i cellmembranet. Eftersom den endast är aktiv i magens sura miljö är risken liten att den tar kål på de goda bakterierna i tarmkanalen. Då det nya proteinet inte påverkar de goda bakterierna slipper patienterna följdproblemen som negativt påverkar mag-tarmhälsan, immunsystemet och näringsupptaget..

– Detta är en väldig simpel lösning. De här proteinerna blir terapeutisk aktiva när de når magens sura miljö. Men så fort de når tunntarmen – där många av de goda bakterierna finns – är pH-värdet neutralt eller något basiskt, förlorar proteinerna dess terapeutiska egenskaper, säger Jianjun Cheng, professor och forskningsledaren till studien.

Personer som drabbats av en helicobacter pylori-infektion kan utveckla magsår och gastrit (magkatarr). I dagsläget behandlas dessa personer vanligtvis med en antibiotikacocktail och läkemedel som höjer magens pH-värde. Antibiotikabehandling är skadligt för bakteriefloran då uppemot 80% av bakterierna dör, både de onda och goda bakterierna.

Studierna var utförda i möss och man håller nu på att studera proteinets effektivitet i större djur.

Eftersom mössens magar inte är lika sura som människans, tror forskarna att effekten är bättre hos människor.

– Traditionell behandling involverar komplexa antibiotika-kombinationer. Detta läkemedel är väldigt enkel att producera – det är bara en enkel kedja av aminosyror och bryts enkelt ner i naturen, säger Jianjun Cheng.

Studien ”Selective killing of Helicobacter pylori with pH-responsive helix-coil conformation transitionable antimicrobial polypeptides” publicerades I den vetenskapoliga tidskriften PNAS.